Back to Top

Kdo jsme

Jsme spolek, který vznikl v roce 2008. Impulsem pro jeho vznik byl pád věže románského kostela v centru obce.

Naším posláním je ochrana kulturního dědictví a životního prostředí v obci Lenešice.
Mimořádné ocenění Patrimonium pro futuro

V roce 2020 jsme získali mimořádné ocenění ředitelky Národního památkového ústavu.

"Komise vyzdvihla nezištnou iniciativu sdružení věnujícímu se s velkým nasazením záchraně a obnově majetku v cizím vlastnictví a vyzdvihla kulturní aspekt činnosti spolku. Zároveň ocenila kontinuální aktivitu, která neskončila naplněním prvotního počinu, ale naopak pokračuje kultivací veřejného prostoru  a aktivní péčí o další hodnotná místa."

image

Tvrzníkův park - jaký bude na jaře?


Koncem listopadu jsme se sešli v parku Jana Tvrzníka u Husovy zvoničky, abychom připravili park na jaro. Vzhledem k omezenému počtu lidí, kteří se mohou společně setkat, byly brigády rozvrženy do 3 dnů. V malých skupinkách pracovali dobrovolníci při výsadbě keřů a cibulovin. Společně jsme vysázeli 800 tulipáná a 500 narcisů. Již teď se těšíme na rozkvetlé jaro v našem parku. Teda pokud nám cibulky myši nesežerou. Podél hlavní silnice přibylo hustě sázených 200 keřů, oddělujících park od hlavní silnice. Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří přiložili ruku k dílu! Věříme, že se nám podaří zajistit další lavičky a keře na zbylé dvě strany parku.

VÍCE

Naši partneři